Defensie maakt plan voor berging neergestorte F-5

Defensie en de gemeente Menameradiel treffen dinsdag de eerste voorbereidingen voor de berging van de F-5 van de Zwitserse groep Patrouille Suisse die bij de Bodde in Bitgum neerstortte. Een bergingsofficier is vrijdag op de plek geweest waar het vliegtuig een dag voor de open dagen neerkwam en heeft een bergingsplan gemaakt.
Het is een eerste opzet, de gemeente Menameradiel zal hier nog over overleggen. Wel zal een begin gemaakt worden met de aanvoer van zand. Hiermee kan een pad worden aangelegd naar de plaats waar het toestel ligt.
Dinsdag wordt een begin gemaakt met de aanvoer van zand, waarmee een pad wordt aangemaakt naar de plek waar het toestel ligt. Dat pad loopt bij het bedrijf Vink Sion langs. Vanaf de Sânwei wordt een tijdelijke dam aangelegd. Deze wordt door defensie beveiligd. De firma Leemans uit Vriezeveen, die het werk uitvoert, doet daarnaast milieu- en bodemonderzoek. Als dat klaar is, wordt het toestel geborgen. De F-5 wordt dan naar Woensdrecht gebracht voor onderzoek. Daarna wordt ook het terrein gesaneerd en hersteld.
Omwonenden worden met een brief op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. Het vliegtuig kwam neer in een vijver tussen de kassen. De piloot sprong met de schietstoel uit zijn toestel en raakte licht gewond. Het team trok zich na het ongeluk terug uit het programma van de open dagen.