Kamer besluit in september over smartegeld

De Tweede Kamer neemt in september een besluit over het al dan niet toekennen van smartegeld aan nabestaanden die iemand hebben verloren door de schuld van een ander. Er wordt al sinds 2004 over gepsroken. In 2010 is een voorstel nog weggestemd door de politiek. Een commissie heeft er nu nog eens naar gekeken en komt met vergaande voorstellen voor een regeling. De vergoedingen kunnen oplopen van 12.500 tot 20.000 euro. De bedragen staan vast om discussie te voorkomen.
Nederland loopt achter
Volgens advocaat Nanne Greven van Keuning Letselschade-advocaten loopt Nederland achter bij andere landen die wel zo'n regeling hebben.