Verhoging brug Ryptsjerk zorgt voor ruzie

Er is onenigheid tussen de inwoners van Ryptsjerk en de provincie over het plan om de brug midden in het dorp 65 centimeter hoger te maken. Die hogere brug is nodig voor een nieuwe vaarverbinding tussen de Grote Wielen en het Buitenveld. Het gaat om de tweede zogenaamde 'electric only' sloepenroute die de provincie daar wil realiseren. De brug in Ryptsjerk vormt een obstakel. Die moet hoger, volgens de provincie, wil een sloep er onderdoor kunnen.
Overlast
Buurtbewoners zijn niet blij met het plan; een hogere brug geeft veel overlast en betekent ook minder privacy. Zij vragen daarom een beweegbare brug, maar dat wil de provincie niet.
Aan de nieuwe vaarroute wordt al in hoog tempo gewerkt. Op dit moment is de provincie bezig met het verhogen van de brug in de Westerdyk, de provinciale weg tussen Tytsjerk en Gytsjerk. Als die klaar is, dan is de brug van Ryptsjerk aan de beurt.
25 centimeter
Het conflict draait eigenlijk om 25 centimeter. Volgens de eerste berichten zou de brug 40 centimeter hoger worden. De buren waren daar niet blij mee, maar accepteerden dat. Maar later werd het 65 centimeter en dat vinden de omwonenden van de brug onacceptabel. Zij willen nu bezwaar maken tegen de vergunning voor de nieuwe brug.
Bezwaarprocedure
De provincie vindt het jammer dat het op een bezwaarprocedure uitdraait, maar zal wel proberen om met de buurtbewoners in gesprek te blijven. Dorpsbelang Ryptsjerk probeert om te bemiddelen tussen de provincie en de mensen die bij de brug wonen, maar tot nu toe zonder succes. Alle partijen zijn her er wel over eens dat een beweegbare brug, die daar in het verleden ook lag, een mooi alternatief kan zijn, maar de overheden vinden een beweegbare brug te duur om aan te leggen en in het onderhoud en houden vast aan het oorspronkelijke plan: een vaste brug die 65 centimeter hoger is.
Zoals de zaken er nu voor staan, is de kans groot dat de onafhankelijke bestuursrechter zich er binnenkort over mag buigen.