Managementteam Caparis geen vertrouwen in commissarissen

Een meerderheid van het managementteam van Caparis zegt dat het vertrouwen in de raad van commissarissen “onherstelbaar geschaad is”. Eerder zei de ondernemersraad het vertrouwen op in de commissarissen
In een brief van 15 juni schreven 21 MT-leden dat ze grote zorgen hebben over de toekomst van Caparis:”Alle aanwezige personen maken zich zorgen over de wijze waarop de leiding van het bedrijf acteert. Dat wil zeggen, u als algemeen directeur (Gerrits) en daarnaast de Raad van Commissarissen."
Slechte communicatie
Het MT heeft net zoals de ondernemersraad ook zorgen over de opstelling van de raad van commissarissen tegenover de op non-actief gezette directeuren Tjerk Sinnema en Klaas Weissenbach. “Het belang van Caparis wordt ernstig geschaad door de besluiten welke hierin worden genomen en de wijze van communiceren hierover. Er is geen open communicatie. Er wordt een beroep gedaan op onze loyaliteit en inbreng. Vervolgens blijkt uit de feiten dat er weinig tot niets mee is gedaan; vaak zelfs dat de uitkomst een andere is dan met ons besproken. Dit heeft het vertrouwen bij meerderen geschaad, bij de meerderheid zelfs onherstelbaar.”
Toekomst
Het MT vraagt zich af of de hedendaagse leiding van Caparis wel capabel is om de werkvoorzieningsorganisatie geschikt te maken voor de toekomst. "Dit alles heeft er toe geleid dat het MT en de Staf/ondersteuning zich ernstige zorgen maakt hoe u als algemeen directeur (Gerrits) en de RvC-leiding kunnen geven aan het herstructureringsproces om het bedrijf op verantwoorde wijze toekomstbestendig te maken. Binnen Caparis is een grote groep kwetsbare mensen werkzaam, waarvoor wij ons verantwoordelijk voelen. Vanuit deze verantwoordelijkheid willen wij dit onder uw aandacht brengen.