Sportverenigingen kunnen geld krijgen voor energiebesparing

Friese sportverenigingen kunnen subsidie krijgen om te besparen op de stroomrekening. Daar is een proef mee gedaan in Noordoos-Fryslân. Die was zo succesvol dat het nu geldt voor de hele provincie.
Sportverenigingen kunnen advies krijgen over hoe ze energie kunnen besparen. Dan gaat het bijvoorbeeld over de verlichting van de sportvelden of de verwarmingsinstallaties. Met het geld kunnen ze ook investeren in het zelf opwekken van energie, met bijvoorbeeld zonnenpanelen. Zeven verenigingen hebben inmiddels al subsidie aangevraagd.