GGD deelt onderzoeksgegevens met Lifelines

De GGD Fryslân is een samenwerking aangegaan met Lifelines. Het doel daarvan is om de onderzoeksgegevens over de gezondheid van Friezen, die Lifelines verzamelt, te koppelen aan die van de GGD. Zo moet een beter beeld ontstaan van hoe gezond de Friezen zijn.
Het gaat dan bijvoorbeeld om de gezondheidssituatie van ouderen, een groep die in de toekomst groter zal worden. Door de koppeling van gegevens kan beter op hun situatie worden ingespeeld. De twee partijen hebben de samenwerkingsovereenkomst vandaag ondertekend.