Uiterton op Vlieland maakt plaats voor nieuwe zorgbuurt

Vlieland krijgt op de plek van zorgcentrum Uiterton een zorgbuurt. Afgelopen jaar heeft de gemeente besloten om het verouderde gebouw van de Uiterton af te breken. Samen met de KwadrantGroep is een plan gemaakt voor wat daarvoor terug moet komen. Dat is een nieuwe zorgbuurt met 28 woningen die voornamelijk geschikt zijn voor ouderen, en acht plekken voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Er komt ook een steunpunt voor thuiszorg, wijkverpleging en welzijn voor het hele eiland, gemeentelijke voorzieningen en ruimtes voor de verhuur.
De gemeente heeft het plan in februari besproken met een vertegenwoordiging van de eilandbewoners. Op 27 juni komt het plan aan de orde in de gemeenteraad. Als de raad positief besluit, wordt er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente en de zorginstelling KwadrantGroep.
Exploitatie
De plannen moeten nog verder worden uitgewerkt. Er zijn meerdere partijen nodig om te komen tot een sluitende exploitatie. Daarvoor worden de komende tijd gesprekken gevoerd met de Rijksoverheid, het zorgkantoor, de Provincie Fryslân en het Waddenfonds.