Ring voor de kleine ooievaars bij Beetsterzwaag

De kleine ooievaars in Beetsterzwaag worden maandag geringd. In de omgeving van Beetsterzwaag zijn wel zo'n dertig nesten. De kleine ooievaars zijn nu zo'n vier of vijf weken oud. Omdat de meeste nesten hoog in de bomen zitten, zetten Freerk Jelsma en Haye Folkertsma van Eibertsheim uit Earnewâld een hoogwerker in om bij de kleine vogels te komen. Eibertshiem is een initiatief van diverse vogelwachten en heeft speciale aandacht voor ooievaars.
Het ringen is belangrijk, omdat Jelsma en Folkertsma de ooievaars zo goed in de gaten kunnen houden. Met de ring kunnen ze zien waar de vogels overwinteren, welke route ze vliegen en of ze allemaal weer terugkomen naar Fryslân.
Het gaat volgens de mannen erg goed met de ooievaars. Vele mensen vinden dat het te goed gaat, omdat de ooievaars de vogeltjes in het weiland zouden opeten. Maar daar willen Jelsma en Folkertsma niets van weten.