Nieuw dorpsplein van Metslawier officieel geopend

Het nieuwe dorpsplein met daarop een nieuw gemaakte ontmoetingsbank moet er voor zorgen dat Metslawier aantrekkelijker wordt voor toeristen. Metslawier is een van de dorpen die onderdeel uit maakt van de Waddentour in het noorden van Fryslân. De renovatie van het plein en het vervangen van het riool in de Roptawei en de Baltahasar Bekkerstrjitte heeft in totaal 1,2 miljoen euro gekost en wordt onder meer gefinancierd door de gemeente Dongeradeel en de provincie.
In 2013 is met de herinrichting begonnen. Het dorp wou al 15 jaar een mooi, nieuw dorpsplein, maar de financiering kwam nooit rond. Bewoners zijn blij met het plein en hopen dat veel toeristen langs zullen komen bij het aanliggende café-restaurant.