Bescherming van wegspoelend Griend begint in augustus

De bescherming van het eiland Griend in de Waddenzee begint in augustus. Dat meldt beheerder Natuurmonumenten. Het eiland dreigt weg te spoelen. Zand dat vrijkomt bij het onderhoud van de vaargeul in de Blauwe Slenk wordt met een persleiding naar het eiland gebracht. Daarmee wordt een 400 meter brede zandbank met schelpenbanken gemaakt aan de rand van Griend. Hogere gedeeltes van het eiland worden geplagd om de ruigte te bestrijden waarmee het weer aantrekkelijker wordt voor broedende vogels.
Verder komt er een kleine opening in de noordelijke weg om er voor te zorgen dat met het zeewater ook nieuwe klei het eiland kan bereiken waardoor de kwelder kan groeien.
Er wordt zwaar materiaal ingezet; een graafmachine, een shovel, een bulldozer en drie dumpers. Het werk wordt bij springtij stilgelegd en 's nachts wordt er groen licht gebruikt om overlast voor vogels te voorkomen.