Nieuwe verklaring ChristenUnie in affaire De Boer

De fractie van de ChristenUnie in de gemeente Smallingerland kwam vrijdag met een extra verklaring om duidelijkheid te geven over het besluit steun te geven aan de boycott van het bedrijf De Boer. Door onrust in de achterban vond de partij het nodig om duidelijk uit te leggen waarom de boycott gesteund wordt.
De partij, die in het college van b. en w. zit, vindt dat De Boer zich niet integer heeft gedragen door een homoseksuele stagiair te weigeren. Volgens de partij houdt 'integer' in dat een ondernemer zich moet houden aan de Nederlandse wetten.
Door de veroordeling van De Boer blijkt dat het bedrijf zich niet aan de wet houdt en daarom niet integer is, zegt de ChristenUNie. Daarom kon de partij niet anderd dan de boycott van het bedrijf te steunen. De boycott heeft de duur van een jaar. De ChristenUnie neemt daarmee een heel andere positie in dan het CDA, dat van mening is dat de boycott van de gemeente neerkomt op 'dubbel straffen' van het bedrijf, dat immers ook al door de rechter veroordeeld is
Veel afkeurende reacties
De keus om de boycott te steunen was niet eenvoudig, zo zegt fractievoorzitter Pieter van Zwan van de ChristenUnie in Smallingerland. "Een keus die ons zwaar viel en nog steeds moeite kost door de veelheid aan afkeurende reacties. Als we daar naar gekeken hadden we dit beleid af moeten keuren, dat zou wellicht de makkelijkste weg zijn geweest. Maar dan zouden we geen recht hebben gedaan aan onze eed om naar eer en geweten, zonder aanziens des persoons, de wetten van dit land en de door ons zelf mee gestelde regels in onze gemeente toe te passen", aldus Van Zwan.