Gemeenten liggen achter met huisvesting statushouders

De Friese gemeenten liggen achter op schema wat betreft het huisvesten van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Fryslân moet van het Rijk in de eerste helft van 2016 in totaal 769 statushouders onder dak brengen. Maar volgens de laatste cijfers van de overheid is er voor 500 mensen nog geen plaats gevonden. Súdwest-Fryslân is de gemeente met de grootste achterstand. Daar moeten in juni nog 90 mensen onder dag worden gebracht om de taakstelling voor de eerste helft van dit jaar te halen.
Ook De Fryske Marren, Smallingerland en Leeuwarden liggen erg achter op schema. Ferwerderadiel is de enige gemeente die al meer statushouders heeft gehuisvest dan moest.