LTO: Afblazen van ganzenvergassing is jammer

Boeren-organisatie LTO-Noord vindt het besluit van gedeputeerde staten om het vergassen van ganzen dit voorjaar door te zetten. Maar ze heeft er wel begrip voor nu het juridisch niet meer kan om de zogenaamde vangkralen neer te zetten.
Woordvoerder Peet Sterkenburgh van LTO-Noord wil intensiever inzetten van andere middelen zoals het prikken van eieren en de jacht. Voor het prikken van eieren in natuurgebieden is echter ook weer een ontheffing nodig en dat geldt ook voor de jacht.
Jacht
In theorie kunnen jagers de vogels wel schieten op boerenland. Maar de jagers hadden eerder al aangegeven dat ze het niet zien zitten om in het late voorjaar en zomer ganzen dood te schieten onder de ogen van toeristen.
Binnenkort begint de discussie ook over het verruimen van de periode waarin ganzen 's winters met rust worden gelaten. Dat is nu twee maanden en kan mogelijk worden verdubbeld.