Vangstbeperking voor garnalenvissers wegens tekort

Vanaf maandag mogen garnalenvissers maximaal 72 uur per week de zee op om garnalen te vissen. Reden daarvoor is dat er te weinig garnalen zijn en dat de sector een certificaat in wil voeren. Net als bij tonijn en kabeljauw moet dat certificaat aangeven dat er duurzaam op garnalen wordt gevist. Het is voor het eerst dat Nederland, Duitsland en Denemarken dit hebben afgesproken. De maatregel duurt vooralsnog twee weken.
Er wordt al jaren gesproken over zo'n duurzaamheidscertificaat. Maar tot nu toe ontbrak het aan wetenschappellijke gegevens omtrent de garnalenstand. De vissers staan achter de vangstbeperking. Wie de regels overtreedt kan een boete krijgen of uitgesloten worden van het certificaat.