Boycot bedrijf door gemeente Smallingerland roept vragen op

Het CDA in de raad van Smallingerland reageert met verbazing op het besluit van burgemeester en wethouders om een jaar lang geen goederen te kopen bij het Drachtster bedrijf De Boer. Dit is volgens het CDA het gevolg van de discriminatie van de homoseksuele stagiair Bas van der Meer, die bij De Boer zou stage lopen.
Het landbouwmechanisatiebedrijf kreeg van de rechter al een boete van 1600 euro. Fractievoorzitter Jan Groen van het CDA in de gemeenteraad vraagt zich daarom af of hier geen sprake is van dubbele bestraffing.
Bovendien noemt Groen de straf van de gemeente ‘buitenproportioneel’.Als je uitrekent wat zoiets De Boer kan kosten, dan is dat veel meer dan het boetebedrag dat de rechter eerder oplegde. De gemeente Smallingerland wilde vrijdag voor de radio geen verklaring afleggen en ook het bedrijf zelf wil niet op de berichten reageren. Het college van b. en w. van Smallingerland kwam wel met de volgende schriftelijke verklaring.
ChristenUnie
Collegepartij ChristenUnie in Smallingerland begrijpt wel dat de gemeente Smallingerland een jaar lang niets inkoopt bij landbouwmechanisatiebedrijf De Boer in Drachten. De ChristenUnie vindt wel dat zoiets dan ook moet gelden voor andere bedrijven die de fout ingaan en door de rechter worden bestraft, voor bijvoorbeeld discriminatie van christenen of moslims. De gemeente moet dan ook consequent en eerlijk zijn en daar ook niet mee handelen vindt de partij.
ELP
De Eerste Lokale Partij in Smallingerland begrijpt het besluit van het college niet, omdat burgemeester en wethouders het bijna niet toelichten, zegt fractievoorzitter Yntze de Vries. Hij vindt dat niet verstandig, omdat het heel veel onbegrip oplevert. Hij vraagt zich af waarom de boycot een jaar moet duren en niet bijvoorbeeld een half jaar. De ELP verwacht uitleg van het college in de raadsbijeenkomst.
Skriftlike ferklearring
De gemeente Smallingerland wilde vrijdag voor de radio geen verklaring afleggen en ook het bedrijf zelf wil niet op de berichten reageren. Het college van b. en w. van Smallingerland kwam wel met de volgende schriftelijke verklaring:
"De kantonrechter heeft op maandag 25 april 2016 uitspraak gedaan in de strafzaak tegen het bedrijf A. Th. de Boer in Drachten. De rechter heeft bewezen verklaard dat A. Th de Boer artikel 429quarter van het Wetboek van Strafrecht heeft overtreden. Dit artikel geeft aan dat iemand die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf discrimineert wegens ras, godsdienst, levensovertuiging, geslacht of seksuele geaardheid, gestraft kan worden met hechtenis van twee maanden of een geldboete van maximaal € 8.200,-. De kantonrechter heeft in dit geval een geldboete opgelegd van € 1.600,- waarvan € 800,- voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Wij hebben eerder, bij monde van wethouder Ketelaar, aangegeven dat een strafrechtelijke veroordeling gevolgen kan hebben voor de zakelijke relatie met De Boer. De gerechtelijke uitspraak ligt er nu.
Als gemeentebestuur dragen wij uit dat wij ervoor staan dat onze homoseksuele, lesbische, biseksuele en transseksuele inwoners in een veilige en respectvolle omgeving onderdeel uitmaken van onze samenleving en daar open over kunnen zijn. Als gebleken is dat een bedrijf waarmee wij zaken doen aantoonbaar discrimineert en niet-integer gedrag vertoont willen wij daar gevolgen aan verbinden. Dit kan op basis van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. Een van de algemene uitgangspunten van dit beleid is, dat we zaken doen met integere ondernemers. Dit sluit aan bij wat hierover is geregeld in de Aanbestedingswet (artikel 2.87). Daarin is bepaald, dat bij niet-integer gedrag kan worden besloten voor een periode van drie jaar geen zaken te doen met een bedrijf.
Wij hebben daarom besloten om voor de periode van een jaar af te zien van het doen van aankopen bij het bedrijf. Wij zijn van mening, dat dit in redelijke verhouding staat tot aard van het feit, de maximale periode van uitsluiting en de uitspraak in de strafzaak."