Smallingerland boycot mechanisatiebedrijf De Boer

It gebou fan lânboumeganisaasjebedriuw De Boer yn Drachten © srfotografie
De gemeente Smallingerland koopt een jaar lang niets in bij het Drachtster bedrijf De Boer. Dit is volgens de gemeente het gevolg van discriminatie van de homoseksuele stagiair Bas van der Meer, die bij De Boer stage wilde lopen. Het landbouwmechanisatiebedrijf kreeg van de rechter al een boete van 1.600 euro opgelegd. staazjerinne woe. Ook de gemeente wil nu consequenties aan de discriminatie verbinden en dus een jaar lang niets bij De Boer inkopen. De boycot gaat 1 juni dit jaar in en duurt tot 1 juni volgend jaar.
In de officiële stukken van de gemeente Smallingerland wordt het besluit als volgt verwoord:
"Uw college heeft aangegeven gevolgen te willen verbinden aan de veroordeling van De Boer wegens discriminatie. De uitspraak is inmiddels onherroepelijk. Het gevolg betreft het afzien van het doen van inkopen bij De Boer voor een bepaalde periode. Voor het bepalen van die periode is gekeken naar de aard van de zaak, de maximale periode van uitsluiting op grond van de Aanbestedingswet en de door de rechter opgelegde straf. In die afweging wordt het proportioneel geacht om voor een periode van een jaar af te zien van het doen van inkopen bij De Boer."
"1. Het college bepaalt, dat voor de periode van een jaar (1 juni 2016 tot 1 juni 2017) geen inkopen worden gedaan bij De Boer. 2. Het besluit wordt door (een lid van het) college mondeling aan De Boer meegedeeld."