Geert van Tuinen: "Ik voelde het direct: een hartinfarct"

Verslaggever Geert van Tuinen van Omrop Fryslân heeft door zijn hartinfarct zelf ondervonden hoe belangrijk een snelle reanimatie is. Vorig jaar maart kreeg hij een hartinfarct, waardoor zijn hart bleef stilstaan.
''Ik hie krekt it iten op, doe't de klachten begûnen. Ik hie pine op it boarst, druk ek en ik switte sa bot. Ik fielde fuortendaliks: dit is in hertynfarkt. Ik haw myn frou en 112 belle. Ik haw de doar sels noch iependwaan kinnen, mar dêrnei sei ik tsjin de man fan de meldkeamer: Daar ga ik.Fan doe ôf wie ik út de tiid."
Van Tuinen had het geluk dat de ambulance al in de buurt was en daardoor binnen 6 minuten bij hem thuis konden zijn. ""Se hawwe my mei in AED wer by de tiid brocht. Hie de ambulânse net al ûnderweis west, dan hie ik it net helle. Dat hat myn rêding west. Ik hat my mei de noas op de feiten drukt dat boargerhelpferlieners fan tige grut belang binne. Der wiene gjin boargerhelpferlieners by my doe, mar as de ambulânse net al riden hie, dan hie ik in boargerhelpferliener mei in AED nedich hân.''
Het is deze week actieweek met als thema, hartveiligheid. Alles over de actie is te vinden op onze speciale site van Klopjend hert foar Fryslân.