Criminelen met winkelverbod online op foto te zien

Ondernemers moeten de kans krijgen het risico van criminaliteit in het eigen bedrijf zo klein mogelijk te houden. Dat vindt de gemeente Leeuwarden. Daarom houden ze maandag, in samenwerking met de politie een speciale preventiebijeenkomst. Daar waren workshops en onderlinge gesprekken over hoe om te gaan met criminaliteit en agressie.
Naast de binnenstad-ondernemers waren er ook winkels op de Skrâns bij betrokken. De winkelmensen kunnen sinds januari gebruik maken van een online-systeem met foto's van mensen met een winkelverbod. De aanwezige winkeliers kregen op de workshop-avond trainingen hoe om te gaan met mensen die stelen in de winkel.