Fluitje uit het jaar 700 gevonden bij Harlingen

Bij Harlingen zijn interessante archeologische vondsten gedaan op de plek waar de nieuwe N31 weg moet komen. Archeologen ontdekten de resten van een bewoonde terp uit, waarschijnlijk, het jaar 700. Dat is op te maken uit de die werden gevonden. Onder andere een fluitje, gemaakt van schapenbot, kogelpotschijven en een mantelspeld. De onderzoekers ontdekten verder mensenbotten en een waterpot opgetrokken uit kloostermoppen. Er is ook servies uit de Romeinse Tijd of de IJzertijd gevonden.
Het archeologische bureau zal de vondsten verder onderzoeken.