Fryslân wordt landelijke proeftuin op gebied van ouderenzorg

Het Friesland College en ROC Friese Poort hebben van het ministerie en de provincie bijna 2 miljoen euro aan subsidie gekregen om nieuwe vormen van ouderenzorg te ontwikkelen. De onderwijsinstellingen werken bij het samenstellen van dit healthy ageing-centrum samen met het bedrijfsleen en zorginstellingen.
De bedoeling is om zorginnovatieprojecten te ontwikkelen, meer leerplekken te creëren en om via websites kennis te delen. Toekomstige zorgwerkers moeten zo voorbereid worden op de vraag naar meer complexe zorg.
Fryslân wordt hiermee een landelijke proeftuin.