Provincie steunt verbouwing basischool De Westereen

De provincie steunt de verbouwing van basisschool De Westereen, waarbij de school wordt omgebouwd tot 11 appartementen, met een subsidie van bijna 70.000 euro. De totale kosten van de verbouwing aan de Esdoorn in De Westereen zijn bijna 990.000 euro. Het gaat om 11 appartementen in de sociale huursector.
In juni wordt er met de bouw begonnen. Begin volgend jaar moeten de eerste mensen er wonen. Het provinciale geld komt uit een potje dat bedoeld is om leegstaande gebouwen een nieuwe functie te geven.