Organisatie Loop Leeuwarden tevreden over nieuwe locatie

Als het aan de organisatie van Loop Leeuwarden ligt, dan is de start- en finishlocatie van het loopevenement volgend jaar weer op het Zaailand. Voorheen was dat altijd op het Oldehoofsterkerkhof en dit jaar voor het eerst op het Zaailand. Dat beviel goed.
Het loopevenement in de Friese hoofdstad had dit jaar een recordaantal deelnemers: ruim 7300. De organisatie zegt dat het maximum aantal deelnemers nog niet is bereikt. Ze hebben als doel zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen.
Bij meer deelnemers moeten er wel organisatorische maatregelen worden genomen. Vooral bij de start van de populaire tien kilometer, met dit jaar ruim tweeduizend deelnemers. De organisatie denkt er over na om dan met startvakken te werken.