Wethouders praten raden binnenkort bij over kwestie Caparis

Caparis © Wytse Vellinga
Een bijeenkomst op korte termijn moet de acht gemeenteraden bijpraten over de situatie bij de sociale werkvoorziening Caparis. De verantwoordelijke wethouders praten de raden dan bij. De PvdA-fracties van de acht gemeenten hadden hierom gevraagd. Ze hebben grote zorgen en vinden Caparis een ‘schip op drift'.
De PvdA noemt in een brief het gerommel in de directie, de raad van commissarissen die niet compleet is en de organisatie die zich niet aan de cao heeft gehouden. Bovendien heeft de ondernemingsraad het vertrouwen in de raad van commissarissen opgezegd.
In Caparis werken acht gemeenten samen. Dat zijn Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland,. Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf.