Hogere bruggen maken dorpen toegankelijk voor kleine boten

Met het verhogen van vier bruggen in Noordwest-Fryslân is een begin gemaakt om 14 dorpen tussen Tzum en Kubaard bereikbaar te maken voor kleine boten. Het doel is om met elkaar zo'n 60 bruggen toegankelijk te maken om zo de leefbaarheid op het platteland te vergroten.
Provinciale bruggen in de weg Leeuwarden-Bolsward zijn voorlopig nog te duur om te verhogen en sommige vaarten zitten verstopt door te veel planten. Eerst is dus begonnen met deze kleinere bruggen.
Met dank aan de werkgroep Lytse Farwegen zijn vier bruggen verhoogd. Zaterdag is de nieuwe vaarroute voor het eerst gevaren.