Rutte op VVD-congres Leeuwarden: Nederland moet uit de kramp

Nederland moet uit de kramp zien te komen waar het land in zit door terreurdreiging, de vluchtelingenstroom en de onzekere economische situatie. Dat was de boodschap van minister-president en VVD-leider Mark Rutte op het voorjaarscongres van zijn partij in Leeuwarden.
Volgens Rutte moeten politici in in de eerste plaats mensen perspectief bieden, bijvoorbeeld door ze werk te laten vinden of het werkgevers makkelijker te maken om mensen aan te nemen. "We kunnen niet doorgaan om ieder jaar 60.000 vluchtelingen op te nemen", aldus Rutte.
"Mensen maken zich zorgen of hun buurt wel hun buurt blijft, hun samenleving wel hun samenleving, of Nederland wel Nederland blijft", zo zegt de VVD-leider. De politiek moet volgens hem een duidelijk antwoord geven op die zorgen. "We moeten volstrekt helder zijn wat voor land wij zijn. En nooit meer terugvallen in de naïviteit van de multiculturele samenleving uit de jaren 80 en 90."
Rutte vindt het cruciaal dat de zaken vandaag de dag anders worden aangepakt. "Wij verwachten nu dat mensen die hier komen zich realiseren wat onze waarden zijn en dat
zij die respecteren: gelijkheid van man en vrouw, van homo-hetero, van blank en zwart. De verworvenheden van de democratie, vrijheid van meningsuiting, persvrijheid: al onze vrijheden. Dat kan alleen als we daar ook duidelijk over zijn."
De minister-president was positief over de mogelijkheden die Fryslân volgens hem heeft. Hij noemde Leeuwarden een 'hippe stad, waar mooie dingen gebeuren'. Fryslân kan zeker een goede bijdrage leveren aan de Nederlandse economie, denkt Rutte. Hij is wel van mening dat Fryslân zoveel mogelijk op eigen kracht moet doen. De tijd van allerhande aparte subsidiepotjes om ontwikkelingen op gang te brengen is geweest, zegt de VVD-leider. "Dergelijke regelingen losten de problemen meestal ook niet op."
Het partijcongres duurt tot en met zaterdag. Dan wordt er gediscussieerd over verschillende thema's. Dan komt ook fractievoorzitter Halbe Zijlstra aan het woord.