Friese Academie doet onderzoek naar oude zuivelschool

De Friese Academie zal onderzoek doen naar de voormalige zuivelschool in Bolsward. In samenwerking met Van Hall Larenstein, de hogeschool waar de zuivelschool in 1996 in opging, wordt de geschiedenis van de school uitgediept. Onderzoeker Ronald Plantinga zal interviews houden met oud-leerlingen en oud-docenten van de zuivelschool.
Daarnaast worden er archieven geraadpleegd. Het onderzoek is onderdeel van een bredere studie. Daarin wordt onderzocht wat Fryslân tot een succesvolle regio voor de landbouw en de verwerkende industrie heeft gemaakt.