Suver Nuver strijdt voor legalisatie medicinale cannabis

De Friese stichting ‘Suver Nuver’ streeft ernaar het gebruik van cannabis voor medicinaal gebruik te legaliseren in Fryslân. De stichting heeft met Leeuwarden, Zwolle en Groningen nu drie vestigingen. Met meer dan 1000 leden en 2000 bestellers van cannabis zijn ze in zeven maanden tijd explosief gegroeid.
Mensen met de ziekte van Crohn, epilepsie, MS of kanker zouden belang kunnen hebben bij het nog illegale middel. Leden krijgen de ‘wietdruppels’ gratis thuisgestuurd. Wel wordt gevraagd om een vrijwillige donatie.
Provoceren
Bij de opening van de Social Club, het ‘clubhuis’ van Suver Nuver, in Leeuwarden vertelden de initiatiefnemers vooral te willen provoceren door “de positieve kanten van de cannabis en de nadelen van het verbod erop te belichten”.
Een gesprek met burgemeester Ferd Crone van de gemeente Leeuwarden heeft ‘Suver Nuver’ echter nog geen vergunning opgeleverd. Toch heeft Crone in het gesprek volgens de organisatie toegezegd zijn best te willen doen voor het initiatief.
Op recept
In ons land is medicinale cannabis om te roken alleen op recept verkrijgbaar, er zijn strenge regels en vaak wordt het niet vergoed door de zorgverzekeraar.