Meer lepelaars broeden op Ameland

Het gaat goed met de lepelaars op het oosten van Ameland. En dat is opvallend, want de laatste jaren ging het nogal eens mis met de vogels. Er zijn nu 122 broedparen geteld, een toenamen van ruim twintig procent.
De vogels zitten verspreid over twee kolonies op de Hôn, een kweldergebied bij het Oerd. Hoe het kan dat er dit jaar zoveel meer lepelaars op het eiland zijn, is niet helemaal duidelijk.
Mogelijk komen de vogels van Schiermonnikoog, Vlieland of Texel. Andere opties zijn dat er meer voedsel te halen is of dat ze een goede winter hebben gehad in Afrika.