Friese kinderen bewegen te weinig

© ANP
Kinderen in Nederland zijn de laatste 25 jaar minder fit geworden. Dat geldt ook voor Friese kinderen. Te veel stilzitten en te weinig spelen daarbij een grote rol.
Uit onderzoek van Sport Fryslân blijkt dat in onze provincie 38.500 kinderen (van de 85.500) tussen de 4 en 12 jaar elke dag een uur bewegen. De jongens bewegen vaker dan de meisjes. Een uur per dag bewegen is de norm om fit te blijven. Veel kinderen die de norm niet halen kampen met overgewicht.
Sport Fryslân geeft advies aan Friese kinderen
Richt wijken en dorpen in op een manier dat bewegen gestimuleerd wordt. Zorg voor voldoende speelplaatsen en wandel- en fietspaden. Brengen door vader en moeder met de auto hoeft dan niet meer.
Bij de sportvereniging moet een veilige sportomgeving zijn met goede trainers en begeleiders.
Het Jeugdsportfonds Friesland kan helpen wanneer kinderen om financiële redenen geen lid kunnen worden van een vereniging.
Zorg dat de gymnastieklessen op school optimaal worden gebruikt. Ook in de pauze is het tijd om te bewegen.
Buurtsportcoaches zijn onmisbaar. Zo'n coach weet de weg in de gemeente, kan met kinderen de goede sportkeuze maken en zorgt ervoor dat kinderen plezier hebben in het sporten.