Wethouders Caparis-gemeenten moeten openheid geven

Acht gemeenteraadsfracties van de PvdA roepen de verantwoordelijke wethouders op om een informatiebijeenkomst over Caparis te houden voor de gemeenteraden. Ze hebben zorgen over de gang van zaken bij de sociale werkvoorziening Caparis.
Volgens woordvoerder Tamara Bok van de PvdA in Leeuwarden is Caparis een 'schip op drift'. "Er is gerommel in de directie, de raad van commissarissen is nog niet compleet, de Ondernemingskamer moet zich buigen over een kandidaat voor de RvC namens de OR en de CAO lijkt niet te zijn nageleefd voor sommige werknemers.''
In Caparis werken acht gemeenten samen. Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Eaststellingwerf, Opsterland, Smellingerland, Tytsjerksteradeel en Weststellingwerf.