Raad voor Cultuur: Oerol zou meer geld moeten hebben

Oerol 2016 © Oerol
Het Oerolfestival op Terschilling moet weer terug in de basisinfrastructuur voor culturele instellingen. Dat adviseert de Raad voor Cultuur aan minister Bussemaker. In die basislijst zitten de belangrijkste Nederlandse culturele instellingen.
Als de minister het advies overneemt, krijgt Oerol een half miljoen euro subsidie. Daarmee komt het festival weer terug op het niveau van vier jaar geleden, waarbij steun van het Rijk essentieel is. De organisatie van Oerol is blij met het advies, want met de rijkssubsidie kan er eindelijk weer geïnvesteerd worden.
Dat kon de afgelopen jaren niet, omdat het Rijk flink bezuinigd heeft op cultuur.