Elf Sisa-locaties sluiten de deuren

Elf opvanglocaties van de failliete kinderopvangorganisatie Sisa gaan dicht. Het gaat om vijf locaties in de gemeente Súdwest-Fryslân, waaronder Humpy Dumpy in Sneek. Verder sluiten drie opvanglocaties in de gemeente Menameradeel, waarvan twee in Dronrijp. Ook verdwijnt de peuter-opvang in Nij Altoenae, Hijum en Spannum.
In sommige gevallen zaten er te weinig kinderen in de opvang en dat leek ook niet te veranderen. Er zijn ook plekken waar scholen sluiten of waar de gebouwen van een collega opvang zijn die de ruimte niet meer wil verhuren aan Kids First.
Het Groninger Kids First neemt met ingang van juni de meeste locaties en het grootste gedeelte van het personeel over. Voorzitter Ben Schnieders van de raad van bestuur denkt dat 85 tot 90 procent van de medewerkers kunnen blijven na de doorstart. Voor de locaties die sluiten, zijn alternatieven gevonden. Er wordt geprobeerd alle locaties tot en met 16 juli open te houden.