"Keukentafelgesprekken hoeven niet worden herhaald"

Skjinmeitsje
Friese gemeenten verwachten niet dat de 'keukentafelgesprekken' herhaald moeten worden. Die gesprekken waren met de mensen die waren aangewezen op de huishoudelijke hulp uit de WMO. De Centrale Raad van Beroep stelde woensdag dat gemeenten maatwerk moeten leveren en niet mogen zeggen dat er te weinig geld beschikbaar is.
Wethouder Wietze Kooistra van de gemeente Opsterland is binnen de Vereniging Friese Gemeenten verantwoordelijk voor de WMO. Hij stelt dat in Friesland al veel maatwerk wordt geleverd en dat geld daarbij geen grote rol speelt.