Friezen mogen meepraten over toekomst woonomgeving

De provincie Friesland zal de komende maanden met inwoners praten over de toekomst van hun woonomgeving. Dat gebeurt onder andere in popup-stores, tijdelijke winkels, in de provincie. Die komen ongeveer een week in verscheiden plaatsen. Er wordt ook via de sociale media met de Friese gemeenschap gecommuniceerd.
Alle ideeën en visies worden verzameld en geëvalueerd. Daar maakt de provincie een Omgevingsvisie van. Die vormt de basis van de nieuwe Omgevingswet in 2019.