Tjerk Sinnema mag weer aan de slag als directeur van Caparis

Tjerk Sinnema heeft zijn schorsing als directeur bij Caparis met succes aangevochten. Caparis moet hem binnen 24 uur weer in staat stellen om zijn werk te kunnen doen. Daarnaast moet het spreek- en contactverbod dat Sinnema opgelegd kreeg, opgeheven worden.
Caparis wilde het contract met Sinnema niet verlengen, omdat hij niet ingreep bij onregelmatigheden binnen het bedrijf. Sinnema had volgens Caparis naar de raad van commissarissen moeten stappen, om dat te melden, maar dat deed hij niet. Sinnema werd om die reden geschorst.
Zelf heeft hij altijd gezegd dat hij niets begreep van zijn schorsing.