"Friezen maken meer gebruik van WMO en jeugdzorg"

In Fryslân maken de inwoners meer gebruik van sociale voorzieningen zoals de WMO en Jeugdzorg dan in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het SCP wil bekijken hoe het staat met de organisatie van zorg door de gemeenten.
De gemeenten hebben vorig jaar de zorg voor de WMO, participatiewet en jeugdzorg overgenomen van het Rijk. Over het algemeen concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau dat mensen meestal niet terug kunnen vallen op familie en vrienden.
Of in elk geval veel minder dan verwacht. Evert Pommer van het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft geen idee waarom Friezen meer bij gemeenten aankloppen voor steun dan elders in Nederland. Mogelijke oorzaken kunnen zijn dat Friese gemeenten mensen sneller in aanmerking laten komen voor regelingen, maar dat is niet onderzocht zegt de onderzoeker.