Europa Kinderhulp zoekt dringend naar logeeradressen

De organisatie Europa Kinderhulp heeft dringend behoefte aan logeeradressen voor kinderen uit kansarme gezinnen. In andere jaren waren er altijd genoeg opvangadressen voor de kinderen, die zo een mooie vakantie krijgen.
Maar dit jaar loopt het aantal aanmeldingen flink achter bij de vraag. Europa Kinderhulp zorgt er al meer dan vijftig jaar voor dat (kans)arme kinderen uit Nederland, Frankrijk, België en Duitsland een paar weken kunnen logeren.
Het gaat om kinderen die het thuis zwaar hebben, omdat er bijvoorbeeld bijna geen geld is, of omdat ze moeten helpen in de huishouding of bij het verzorgen van broertjes en zusjes. Europa Kinderhulp zoekt gezinnen die deze zomer een paar weken de ruimte hebben om een kind te kunnen opvangen.
Wie belangstelling heeft, kan een mail sturen naar friesland@europakinderhulp.nl of bellen met Joke de Vries van de organisatie op 0518 - 84 19 42.