VIDEO: Na 44 jaar is zeldzame plant teruggevonden

Een archiefvondst van Staatsbosbeheer heeft er toe geleid dat er na 44 jaar weer een bijzondere plant is teruggevonden in het natuurgebied Tusken Lytsen. Dit ligt niet ver van Broeksterwoude in het Bûtenfjild. Bij het opruimen van het archief kwam boswachter Jacob Hanenburg een oud beheerplan van het gebied uit 1972 tegen. Daar stond in dat het zeldzame Kleine Valeriaan daar voor moest komen. Daarna begon de speurtocht en met succes, want het plantje is nu teruggevonden.
In datzelfde oude beheerplan staat ook dat er otters in het gebied zaten en die zijn recentelijk ook teruggekomen. Zij stonden op beelden van camera's die in het gebied opgehangen zijn.