Pilotproject tegen verzilting bij Herbaijum is succesvol

​De pilotprojecten 'Spaarwater' om de verzilting tegen te gaan lijkt succesvol. Dat bleek bij een zogenaamd veldbezoek van Statenleden onder leiding van gedeputeerde Sietske Poepjes bij Herbaijum.
Jouke Velstra, projectdirecteur bij onderzoeksbureau Acacia Water, kon melden dat een proef is gelukt om het zoete water langer vast te houden en zo het zoute grondwater weg te duwen. Dat is bereikt door de uitstroom-opening van de drains omhoog te brengen, waardoor regenwater minder snel wordt afgevoerd.
Verzilting heeft grote invloed op de wijze waarop boeren het land kunnen gebruiken. Onderzoek om dat proces te keren is om die reden van groot belang, vindt de provincie Fryslân.