"Opwarming aarde heeft grote impact op waddenvogel kanoets"

De opwarming van de aarde heeft grote impact op de kanoet. Dat blijkt uit onderzoek. De waddenvogel wordt kleiner en hierdoor is het dier extra kwetsbaar. Het zou hierdoor zelfs met uitsterven zijn bedreigd. Jan van Gils van het onderzoeksinstituut NIOZ uit Texel heeft onderzoek gedaan naar deze waddenvogel. De resultaten staan in het bekende wetenschappelijke tijdschrift Science.
Aanpassen om te overleven
Tot nu toe werd door onderzoekers gedacht dat de dieren zich aanpassen aan de omgeving om te kunnen overleven. Uit het onderzoek van Van Gils blijkt dat dat niet altijd waar is. De kanoet wordt door een tekort aan eten wel kleiner, maar dit helpt de vogel niet om te overleven. Met dat ze kleiner worden, worden ze namelijk niet sterker, maar juist kwestbaarder.
30 jaar geleden waren er nog een half miljoen kanoeten. Nu zijn er nog maar een kwart miljoen. De neergang is in het Waddengebied goed te merken. De onderzoekers zien steeds minder kanoeten in het natuurgebied.
Invloed op mensen
Het is voor het eerst aangetoond dat het aantal vogels verandert door het klimaat. Dit is niet een goed teken, vinden ze. Theunis Piersma van het NIOZ: Ik bin bot skrokken, want ik hie net tocht dat it sa hurd gean soe mei de mients. Der moatte no wol alarmbellen rinkeljen gean.". Als de vogel uitsterft, kan dit invloed hebben op de eco-systemen en dus ook op de mensen.