Partij voor de Dieren: vergassen ganzen juridisch onmogelijk

De provincie moet geen nieuwe vergunning verlenen voor het vergassen van ganzen. Dat schrijft de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten. Volgens de partij is het vergassen van ganzen 'juridisch onmogelijk', nu twee verschillende rechtbanken hebben gezegd dat het gebruik van vangkooien in strijd is met de vogelrichtlijn.
De vangkooien zijn nodig om de ganzen te kunnen vergassen. De rechtbank van Arnhem heeft ook het gebruik van CO2 verboden. Volgens de Partij voor de Dieren betekent dit dat ganzen vergassen niet kan.