Stellingwarftrofee voor Ype Dykstra

Ype Dijkstra wurdt lid fan de Raod van Advies
Vertrekkend voorzitter Ype Dijkstra van de Stellingwarver Schrieversronte kreeg donderdag op de jaarvergadering de Stellingwarftrofee. Die prijs is bedoeld voor mensen die zich inzetten of hebben ingezet voor de Stellingwerver taal en cultuur. Dykstra heeft zich in zijn periode als voorzitter enthousiast ingezet, niet alleen bestuurlijk, maar ook praktisch.
"Zo deed voorzitter Dijkstra altijd buitengewoon enthousiast mee met de 'sutelactie', de zo belangrijke verkoopactie van Stellingwerver boeken", laat de organisatie weten.
Dykstra wordt verder ook gewaardeerd omdat het hem lukte de bezuinigingen waar de Schrieversronte mee geconfronteerd werd tot een minimum te beperken.
De Stellingwarftrofee ging eerder naar schrijver Johan Veenstra en redacteur Jannes Westerhof van tijdschrift De Ovend. De trofee is een ontwerp van kunstenaar Peter Hiemstra uit Oldeberkoop.