Afvaloven Nee en Omrin voor de rechter in Groningen

Een aantal tegenstanders van de REC in Harlingen stond vrijdag tegenover de provincie voor de rechter in Groningen. De groep is er op tegen dat de REC meer afval mag verbranden. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben daar toestemming voor gegeven.
Actiegroep Afvaloven Nee wil ook weten op welke temperatuur het afval precies verbrand wordt. Want volgens tegenstanders zou dat niet goed gaan. Volgens de provincie Friesland zou de actiegroep 'niet ontvankelijk' zijn. Advocaat Sareola noemt dat argument 'onzin'.
Volgens Sareola is er wat 'vreemds' aan de hand met de temperaturen bij de REC. De actiegroep wil daarom dat de meetgegevens openbaar worden gemaakt. Bij verbranding bij een temperatuur onder de 850 graden volgens de actiegroep de kans dat er dioxine vrijkomt. De uitspraak in de zaak zal tenminste zes weken op zich laten wachten.