De Streekboer haalt 100.000 euro op met crowdfunding

Inisjatyfnimmers Sandra Ronde, Thijs Riem Vis en Janco Heida fan De Streekboer
Met crowdfunding hebben de initiatiefnemers van De Streekboer 100.000 euro opgehaald. Dat is twee keer zoveel als gehoopt. De initiatiefnemers willen graag uitbreiden naar Groningen en Drenthe. De Streekboer brengt boeren en consumenten met elkaar in contact. Alles wat de boeren verkopen staat op één website. Mensen kunnen het daar bestellen, om het vervolgens op te halen op een locatie in de buurt.
Op dit moment zijn er zulke locaties in de buurt van Leeuwarden en Heerenveen en binnenkort komt Sneek daar ook bij. Komende zomer willen de initiatiefnemers ook beginnen in Drachten.
Geldschieters uit het hele land
Mark Laagewaard is directeur van het crowdfundingsplatform. Hij ziet dat met name lokale en betrokken ondernemers investeren. ‘Met een gemiddelde investering van €757 laten 132 investeerders, zowel consument als boer, zien dat ze in het idee van een eerlijke manier van boodschappen doen geloven.' In het begin waren de geldschieters met name betrokken boeren, zegt initiatiefnemer Janco Heida, "mar it is wat op de loop gien. It binne no minsken út it hiele lân wei: Amsterdam, Breda, plakken dy't je net ferwachtsje."
Lokale producten
In de zomer van 2015 zijn de initiatiefnemers gestart met de eerste locatie in Nijehoarne. Ze willen een merk creëren voor plaatselijk geproduceerd eten, en mensen stimuleren om eten uit eigen streek te kiezen. "De minsken wolle hjoed-de-dei graach witte wêr't har iten weikomt en hoe't it makke wurdt", seit Heida.