Meer dan 10.000 Friese leerlingen doen eindexamen

Meer dan 10.000 Friese leerlingen van de middelbare school doen komende weken eindexamen. Vandaag is de eerste dag en het eerste examen is voor de havo het vak Maatschappijwetenschappen. Dat vak wordt op lang niet alle scholen gegeven, maar wel op onder andere Comenius Mariënburg in Leeuwarden.
De examens duren tot en met vrijdag 27 mei. Half juni wordt bekend of de leerlingen wel of niet geslaagd zijn, of nog voor een herexamen moeten.
It tal eksamenkandidaten yn Fryslân (DUO)

Havo    2629
VWO    1335
VMBO    6671
totaal 10.635