Discussie over locatie AZC Harlingen

Bij de commissievergadering in Harlingen over het toekomstige AZC was er één vraag die keer op keer terug kwam: waarom moet het AZC op het Balkland terrein komen? Omwoners uit een seniorenflat hebben zorgen over hun veiligheid, uitzicht en rust. Raadsleden vragen keer op keer waarom het AZC niet bij Koementerrein kan, de plek aan de Zeedijk waar vroeger het zwembad stond. Maar het college wil er niets van weten. Het is een stuk duurder en er moet meer aan gedaan worden voordat de vluchtelingen er terecht kunnen en daar is geen tijd voor.
Over twee weken wordt duidelijk of de raad een motie indient om onderzoek te doen naar het Koementerrein. Als dat zo is, dan zal de bouw van een AZC veel vertraging op lopen.