Nu al gebieden afgesloten in verband met het broedseizoen

It Rif © Waddenunit
Het Waddengebied maakt zich eerder dan gebruikelijk op voor het broedseizoen van vogels en zeehonden. Sommige plekken worden nu al minder toegankelijk gemaakt voor mensen, om de beesten met rust te laten. Afgelopen week is bijvoorbeeld de toegang tot de zandplaat het Rif begrensd. Die ligt ten noorden van de Engelsmanplaat tussen Ameland en Schiermonniksoog. Daar in de duinen broeden veel vogels.
Nadat de jongen grootgebracht zijn, worden de gebieden weer vrijgegeven. Op een heel aantal plaatsen zijn al verbodsborden geplaatst door de Waddenunit.