''Vervuiling bij Orion Drachten is licht en erg beperkt''

De vervuiling van de directe omgeving van het Drachtster bedrijf Orion met zogenaamde pcb’s is licht, erg beperkt van omvang en zonder gevolgen voor de volksgezondheid. Dat zegt general manager Dirk Jan Hoogendoorn van het bedrijf Orion in reactie op een GGD-rapport over de vervuiling bij de straat De Steven op bedrijventerrein De Haven in Drachten. Tegelijk legt Hoogendoorn uit dat de vervuiling van het water het riool tien keer hoger is dan de toegestane norm.
Volgens Hoogendoorn komt dat vooral doordat de norm de afgelopen jaren steeds strenger is geworden. Het bedrijf Orion heeft de werkwijze de afgelopen jaren aangepast zodat de vervuiling niet opnieuw kan optreden. De gemeente Smallingerland, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben de vervuiling samen laten onderzoeken. Ook ligt er een advies van de GGD naar de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Volgens de GGD kan op basis van de bekende gegevens niet worden geconcludeerd dat er risico’s zijn voor de volksgezondheid, maar helemaal uitsluiten kan de GGD dat ook niet.
Bevolking niet geïnformeerd
De betrokken overheden zijn al sinds de afgelopen herfst regelmatig in contact met het bedrijf over de vervuiling. Ze hebben er daarbij voor gekozen om de bevolking niet actief te informeren over de vervuiling. Volgens woordvoerder Henry Frieswijk heeft de gemeente Smallingerland daarvoor gekozen “vanwege de grote invloed die zoiets kan hebben”. .
Orion
Orion is het enige bedrijf in Noord-Nederland met een vergunning om stoffen en water met pcb’s te verwerken. De slogan van het bedrijf is ‘Towards a cleaner world’, ‘Op naar een schonere wereld’. Er werken acht mensen bij Orion.