Twaalf aanbiedingen voor vluchtelingenopvang Achtkarspelen

Achtkarspelen heeft twaalf aanbiedingen gekregen van stukken grond waar een opvang voor 300 tot 350 vluchtelingen kan komen. Het gaat om particulieren die grond aanbieden. Die moet wel aan de eisen voldoen. Het terrein moet 2,5 tot 3 hectare groot zijn en tegen de bebouwing aanliggen. De grond moet bovendien 5 tot 10 jaar te huur zijn voor een schappelijke prijs.
De opvang moet daarnaast omgebouwd kunnen worden tot asielzoekerscentrum. De gemeente en het COA zullen de komende weken gebruiken om de stukken grond te beoordelen.
Als niet een van de twaalf aangeboden locaties aan de eisen van de gemeente voldoet, werkt Achtkarspelen het plan voor opvang op De Swadde in Buitenpost verder uit.