Franekereindsbrug in Harlingen weggetakeld voor onderhoud

Al meer dan honderd jaar ligt het over het water van de Noordersingel in Harlingen, de Franekereindsbrug, maar maandag moest de brug daar weg. Een half jaar lang gaat de brug weg voor onderhoud. Want er is jarenlang eigenlijk niet aan gedaan. Er ligt nu een noodbrug, voor fietsers en voetgangers, maar de auto's kunnen daar niet overheen.
Het onderhoud van de monumentale draaibrug is volgens de Harlinger monumentenstichting nodig om de veiligheid van het weg- en waterverkeer te garanderen, en ook om de monumentale status van de brug te behouden.
"Harns sil der behoarlik lêst fan krije", zegt Tjeerd Zandhuis van de monumentenstichting. "It is de tagong fan de stêd fan Frjentsjer ôf." De renovatie is onderdeel van een veel groter project. De Oosterbrug en de Singelbrug moeten er ook uit voor onderhoud. Dat zal echter de komende maanden nog niet gebeuren. De bedoeling is dat de Oosterbrug er na de zomer uit gaat en de Singelbrug in het voorjaar van 2017. Wethouder Maria le Roy verwacht dat de verkeersproblemen dan nog groter zullen worden.
Het geld dat nodig is om de volledige renovatie te betalen is er ook nog niet. Voor de Franekereindsbrug is dat er wel. Dat ging vrij snel, zegt Zandhuis, omdat de gemeente er in 2010 al 340.000 euro voor gereserveerd had, en met provinciale steun van 2 ton was dat genoeg. Maar de financiering van de Oosterbrug is een groter probleem. Ook de renovatie van de Singelbrug is financieel nog niet rond.
De Franekereindsbrug is waarschijnlijk rond 1908 gemaakt. Het gaat om een draaibrug van staal, met een houten rijdek. De brug wordt met de hand open- en dichtgedraaid. Volgens het monumentenregister van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is de brug van belang "uit een oogpunt van industriële archeologie en een daaraan gekoppelde functionele, maar verzorgde vormgeving, en vanwege de stedenbouwkundig belangrijke ligging - tezamen met de eveneens beschermde Singelbrug en Oosterbrug".
Meer foto's van de operatie, gemaakt door Aise van Beets: